Vyhledat
  • Jana Rumlová

Kalendář

Otevřela jsem dnes Lunární kalendář krásné paní 2019, který jsem dostala pod stromeček, a vidím, že v kolonce pro zítřejší den jsou zapsána křestní jména „Bedřich, Bedřiška, Elvis, Dětřich“, jména těch, kteří mají jmeniny, a také „Světový den modliteb žen“. Ten druhý údaj mě mile překvapil, protože to obvykle v kalendářích zapsáno nenajdeme. A přitom je to více jak sto let stará tradice. V novodobé historii připravuje Celosvětové hnutí křesťanských žen vždy na první březnový pátek ekumenické bohoslužebné setkání. Místní seskupení, které tuto akci pořádá, někdy zvolí jiný termín, co nejblíže tomu stanovenému, aby to všem zúčastněným časově vyhovovalo. Letošní rok pro nás připravily ženy ze Slovinska a téma je „Pojďte, všechno je připraveno“.

Je to nádherná aktivita, léty ozkoušená. Mám z ní radost. Křesťané se přece hlásí ke Kristu jako muži i ženy. Ten kontakt s ním začal už více jak před dvěma tisíci lety. Ženy to v té době neměly ve společnosti vždy ideální, ale s Ježíšem se jim otevřel obrovský prostor svobody. Protože on s nimi na veřejnosti mluvil bez obav, stejně jako s muži, uzdravoval je, stejně tak jako muže, některé opustily své příbuzenstvo a šly za ním, podobně jako muži. Byla to pro mnohé jejich současníky velká provokace. Ježíšovi žáci to napětí na krátký čas vydrželi. V prvních křesťanských sborech, které zakládal apoštol Pavel, byly prorokyně, spolupracovnice, diakonka, jedna vedla dokonce celý sbor. Pavlovi žáci už ženám zakazovali ve sboru mluvit. Evangelia byla napsána muži, a tak ženy z této scény skoro zmizely. Jenom pod křížem a při Vzkříšení nemohly být přehlédnuty, protože muži najednou nebyli. Dějiny církve ukazují, že muži spravují víru a mají moc. Ženy jsou ty, které slouží a uklízejí. V dnešní době je Ježíšova svoboda opět přijímána. V mnoha církvích mají ženy rovnoprávné postavení ve všech úřadech a v každé službě. A není to nouzové řešení situace, ale protože mnozí pochopili, že u Krista není rozdíl mezi mužem a ženou. Některé církve ještě tomuto zrovnoprávnění brání. Na Ježíše Krista se ale v tomto odvolávat nelze. Stačí jedna zmínka v kalendáři a člověk má hned o čem přemýšlet.

JR / 28.2.2019


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše