top of page

"TY JSI BŮH, KTERÝ MNE VIDÍ!" /GENESIS 16,13/

BIBLICKÉ  HESLO  PRO  ROK  2023

Agenda: Who We Are
30842927-mosaïque-l-eglise-de-la-multipl
Agenda: Who We Are

Když se nasytili, řekl svým učedníkům: "Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!" /Janovo evangelium 6,12/

Agenda: About Us
Agenda: Video

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE ŠTERNBERKU

U HORNÍ BRÁNY 130/4

785 01 ŠTERNBERK

TELEFON: 588 188 391

sternberk@evangnet.cz

KURÁTOR: MARTIN VÉMOLA

                   mobil:  775 380 050

Dva sušených listů
Agenda: Who We Are
Dva sušených listů

ŠTARŠOVSTVO /volební období 2022-2028/ :

Ondřej KREJČIŘÍK, Drahomíra KREJČIŘÍKOVÁ, Naděžda ŠEVČÍKOVÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Marcela VESELÁ, Martin VÉMOLA

Náhradníci: Jan POSPÍŠIL, Jarmila ŠULOVÁ

Členkou staršovstva je rovněž farářka/farář/event. administrátor sboru

Agenda: Who We Are
Okrová_2.jpg

PRAVIDELNÝ PROGRAM /AKTUÁLNĚ VIZ. NÍŽE/

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY:

              ŠTERNBERK  9.30

UNIČOV  8.00  /1. a 3. neděli v měsíci/ 

BIBLICKÁ HODINA /=STUDIUM BIBLE/:

ŠTERNBERK - ČTVRTEK - 17.00 

Agenda: Who We Are

2022

Neděle 4.12. - Uničov 8.00 - bohoslužby s VP, Šternberk 9.30 - bohoslužby /Rumlová/, čtvrtek 8.12. - Šternberk 18.00 - schůze staršovstva, neděle 11.12. - Šternberk 9.30 - bohoslužby /Šilarová/, čtvrtek 15.12. - Šternberk 18.00 - biblická hodina /Rumlová/, neděle 18.12. - Uničov 8.00 - bohoslužby, Šternberk 9.30 - bohoslužby /Rumlová/, Štědrý den 24.12. - Šternberk 9.30 - slavení Štědrého dne ve společenství sboru, s nadílkou /Rumlová/, Boží hod vánoční 25.12. - Uničov 8.00 - bohoslužby s VP, Šternberk 9.30 - bohoslužby s VP /Rumlová/.

Agenda: Text

NAŠE NABÍDKA A PODPORA

BOHOSLUŽBY

Generacemi ozkoušená platforma nejen pro členy farního sboru, ale pro člověka obecně,   k získávání duchovní zkušenosti, k radosti ze sdílení a přjetí.

KATECHEZE

Vyučování dětí a dospělých, individuelně nebo ve skupině, příprava na křest, příprava před uzavřením sňatku.

PASTORACE

Pastorace členů i nečlenů sboru, pastorace pozůstalých, návštěvy v nemocnici, pastorace v olomoucké vazební věznici, aktivní pomoc těm, kdo potřebují pomoc či radu.

PENĚŽITÁ PODPORA

Navzdory tomu, že jsme sbor finančně závislý na celé církvi, vyjadřujeme svoji solidaritu s potřebnými pomocí nejrůznějších sbírek vyhlášených ústředím Českobratrské církve evangelické nebo Diakonií, ale i dalších.

VZDĚLÁVÁNÍ

Studium Bible, jedna hodina týdně, která má podobu jakéhokoliv jiného vzdělavatelného kroužku, trvá šedesát minut. Harmonogram viz. měsíční program níže.

VZTAHY NA POLI EKUMÉNY

Na poli zahraničním udržujeme partnerství s evangelickým sborem v Brandenburgu n/H a na domácím poli pěstujeme ekuménu s místními církvemi.

Agenda: What We Do
bottom of page