"KDO KE MNĚ PŘIJDE, TOHO NEVYŽENU VEN." /JAN 6,37/

BIBLICKÉ  HESLO  PRO  ROK  2022

 
30842927-mosaïque-l-eglise-de-la-multipl
 

Když se nasytili, řekl svým učedníkům: "Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!" /Janovo evangelium 6,12/

 
 

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE ŠTERNBERKU

U HORNÍ BRÁNY 130/4

785 01 ŠTERNBERK

TELEFON: 588 188 391

sternberk@evangnet.cz

FARÁŘKA: Mgr. JANA RUMLOVÁ

                  mobil:  776 320 175

KURÁTORKA: Ing. EVA TOMÁŠKOVÁ

                   mobil:  739 379 830

Dva sušených listů
 
Dva sušených listů

ŠTARŠOVSTVO /volební období 2016-2022/ :

Ondřej KREJČIŘÍK, Drahomíra KREJČIŘÍKOVÁ, Naděžda ŠEVČÍKOVÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Marcela VESELÁ, Martin VÉMOLA

Náhradníci: Jan POSPÍŠIL, Jarmila ŠULOVÁ

Členkou staršovstva je rovněž farářka sboru

 
Okrová_2.jpg

PRAVIDELNÝ PROGRAM /AKTUÁLNĚ VIZ. NÍŽE/

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY:

              ŠTERNBERK  9.30

UNIČOV  8.00  /1. a 3. neděli v měsíci/ 

BIBLICKÁ HODINA /=STUDIUM BIBLE/:

ŠTERNBERK - ČTVRTEK - 17.00 

 

2022

2.1.2022, Uničov 8.00 - Rumlová - bohoslužby s VP

Šternberk 9.30 - Rumlová - bohoslužby s VP

9.1.2022, Šternberk 9.30 - Lukáš - bohoslužby + volební shromáždění

13.1.2022, Šternberk 18.00 - schůze staršovstva

16.1.2022, Uničov 8.00 - Rumlová - bohoslužby

Šternberk 9.30 - Rumlová - bohoslužby

23.1.2022, Šternberk 9.30 - Rumlová -bohoslužby

30.1.2022, Šternberk 9.30 - Rumlová - bohoslužby

 

NAŠE NABÍDKA A PODPORA

BOHOSLUŽBY

Generacemi ozkoušená platforma nejen pro členy farního sboru, ale pro člověka obecně,   k získávání duchovní zkušenosti, k radosti ze sdílení a přjetí.

KATECHEZE

Vyučování dětí a dospělých, individuelně nebo ve skupině, příprava na křest, příprava před uzavřením sňatku.

PASTORACE

Pastorace členů i nečlenů sboru, pastorace pozůstalých, návštěvy v nemocnici, pastorace v olomoucké vazební věznici, aktivní pomoc těm, kdo potřebují pomoc či radu.

PENĚŽITÁ PODPORA

Navzdory tomu, že jsme sbor finančně závislý na celé církvi, vyjadřujeme svoji solidaritu s potřebnými pomocí nejrůznějších sbírek vyhlášených ústředím Českobratrské církve evangelické nebo Diakonií, ale i dalších.

VZDĚLÁVÁNÍ

Studium Bible, jedna hodina týdně, která má podobu jakéhokoliv jiného vzdělavatelného kroužku, trvá šedesát minut. Harmonogram viz. měsíční program níže.

VZTAHY NA POLI EKUMÉNY

Na poli zahraničním udržujeme partnerství s evangelickým sborem v Brandenburgu n/H a na domácím poli pěstujeme ekuménu s místními církvemi.