Vyhledat
  • Jana Rumlová

Moje vzpomínka

na čin Jana Palacha před padesáti lety je velmi kusá, i když patřím k těm, kteří to na vlastní uši slyšeli a na vlastní oči viděli, byť pouze díky informacím z rádia a z televize. Aktuální připomínka zmíněného výročí ve veřejnoprávních médiích mi pomohla, aby se ta událost, ve mně hluboko zasutá, opět vynořila a ukázala mi, že stále ještě mě nenechá v klidu. Vzpomínka je to velmi živá, moje tělo na ni reaguje. Je mi velmi smutno, prožívám lítost. Taky zklamání z toho, jak dlouho a kam se ubírala naše společnost celá desetiletí po té. A tu se vynořují další vzpomínky, související s mým osobním příběhem.

Bylo mi tehdy hodně líto toho člověka, a přála jsem si, aby přežil, aby se uzdravil, to kvůli jeho nejbližším, mamince, bratrovi a dalším. A současně jsem prožívala velký vděk za to, co udělal. Zástupně za ostatní, aby naši zemi probudil z letargie. Bylo mi 13 a půl.

Lidské oběti dovedou lidmi zatřást, ať už v pozitivním, tak negativním smyslu. A na krátký čas to námi opravdu zalomcovalo. Bylo krásně vidět, jaká spousta lidí kvůli té oběti chtěla být statečnými a nenechat v tom Jana Palacha samotného. Natož, aby o něm někdo šířil zlá a nepravdivá slova. A pak, díky mocným v zemi, se událost měla ztratit v zapomnění a jméno Jana Palacha rovněž. Nestalo se, díky Bohu.

Díky všem lidem, kteří to nevzdali, neztratili naději, si můžeme ve velkém připomínat padesáté výročí. Lhostejnost, zapomínání, přizpůsobování se mocným, to je stále aktuální téma. Díky patří všem, kteří nám to připomínají. Jak já si přeji být statečná. A nenechat se všednodenními povinnostmi a tíží života dotlačit ke lhostejnosti vůči všemu nespravedlivému dění kolem mě. A také si přeji předat vše podstatné svým dětem a vnoučatům. Budu umět rozlišit, co je podstatné a co ne? Každopádně, následující citát z mudroslovné literatury je jednou z mých motivací. "Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení ... "/Ž 78,3/ Soudobý autor by jistě dodal: "a nezapomeňte taky na dcery".

JR / 19.1.2019Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše